Vỏ bao cát dây xích 1m5

400,000

Dây leo và dây cáp 1m5

Thông tin sản phẩm: Vỏ bao cát dây xích 1m5 

  • Tài liệu da simili dầy
  • Kích thước 150X34cm
  • Dây kết cấu
  • Trọng lượng hạ gục 50kg – 55 kg (bàn theo tài liệu)
  • Tình yêu: mới 100%
  • Đông Xứ: Việt Nam